Vi garanterar säker dataradering (certifierad)

 

Känslig information är en stor utmaning för företag, och därför det ofta svårt att bli av med begagnad IT-utrustning.

Se till att er data är säkert borttagen!

Att installera om operativsystem, formatera hårddiskar eller ta bort specifika filer och mappar, säkerställer inte att informationen är borta. Faktum är att i de flesta fall är din data fortfarande helt tillgänglig med fritt tillgängliga programvaror.

Vår mjukvarulösning  för radering av datamedia används och är godkänd av EU, NATO, några av väldens största ITAD:s och datacenter.  Efter att er utrustning permanent raderats från all data och information, kommer det vara omöjligt att återställa den, även om man försöker med sofistikerade programvaror. Våra mjukvarulösningar har den högsta certifieringen inom IT-branschen. 

Håll  din personuppgifter för dig själv

Se till att ni har kontroll över er information, innan ni ger bort eller säljer er gamla IT-utrustning. Har du tänkt på vad som fortfarande kan finnas kvar på din diskar och media? Foton, webbläsarhistorik, finansiell information och mängder av annan känslig information. Att bara ta bort filer betyder inte att dem verkligen är borta för alltid. Vi kan hjälpa er att se till att denna data är permanent  raderad och inte går att återskapa. 

 

Information Technology Security Evaluation är en internationell standard för datorsäkerhetscertifiering som innefattas av 30 medlemsländer.

Wipedrive är väldens högst certifierade raderingsprogramvara. Det är den enda mjukvara som har  uppnått NIAP EAL-4+. Denna certifiering är den mest omfattande certifieringen som för närvarande finns tillgänglig.