Våra Tjänster   

Återvinning av IT-utrustning 

Vi återvinner IT-utrustning på bästa miljömässiga och ekonomiska sätt (materialåtervinning/energiåtervinning). Materialet skeppas sedan vidare för att utvinna ädelmetaller m.m. Allt för att i mest möjligaste mån spara på våra naturresurser och vår miljö. 

Försäljning av IT-utrustning 

Låt din uttjänade IT-utrustning återanvändas, bidra till en bättre miljö och få pengar för det. Tack vare vår egna butik, vår webbshop och vårt stora kontaktnät världen över har vi möjlighet att sälja stora delar av utrustningen ni lämnar till oss. Med hjälp av vår SSPS (ScaredSpare Part System) lösning kan vi dessutom laga trasiga datorer som även dessa kan gå till försäljning. Det kan ge er som kund en möjlighet att få hanteringen av den uttjänta utrustningen betalt och i bästa fall även pengar tillbaka. Dessutom hjälper ni till att spara på miljön och bidra till att bl.a. datorisera utvecklingsländer. 

Säkerhetstjänster 

Vi erbjuder både säkra transporter, säkra transportburar och marknadens säkraste permanenta radering av lagringsutrymmen på utrustningen. Idag arbetar vi med Blancco på all utrustning som återbrukas vilket bl.a. Svenska försvaret och Sveriges Riksbank.   

Beprövade rutiner och effektiva processer 

Återvinning, återanvändning, försäljning, installation, radering, logistik. Allt detta innefattar administration. Vi hjälper Dig spara tid, pengar, frustration och energi. Med tiden har vi skaffat sig gedigen branscherfarenhet. För alla de tjänster vi tillhandahåller har vi utvecklat effektiva processer. Sammantaget är vi en totalleverantör i hantering av utrangerad IT utrustning/elektronik. 

Säkerhet 

  

Spårbarhet, Återrapportering, Raderingscertifikat & Logistik. 

Vad händer med gammal Elektronik? Slängs den eller tar personalen hem den? Lösningarna är många liksom kunskapen om vart den tar vägen. Från ”järnkoll” till att ”vi faktiskt inte vet”. Känslig information bör raderas (lösenord, personuppgifter, databaser, kundregister medicinsk information mm). En genomtänkt säkerhetsprocess är att rekommendera. Vi minimerar riskerna till en försvarbar kostnad och är en totalleverantör där säkerhet är en viktig del i processen. Vi erbjuder säkra transporter och har klass tre skyddade lokaler. Sist men inte minst, hur blir det för Dig om Din elektronik hamnar i fel händer eller i fel land? 

Lönsamhet   

Minimera kostnader och maximera intäkter för Dig och Miljön 

Hantering av utrangerad elektronik förknippas ofta med kostnader för administration, logistik, säkerhet, återvinning mm. Tid vi lägger på saker utanför vår kärnverksamhet kostar energi och blir dyrt. Marknaden för begagnad IT utrustning förändras snabbt men daglig marknadskontakt ger oss god kunskap om värdet. 

Kopplar man ihop inköpsprocesserna för ny utrustning med bra intäkt för begagnad ger det en lägre totalkostnad. Samtidigt som ekonomiska värden återskapats bidrar vi tillsammans med omsorg om världens resurser.