Köpvillkor

 

All utrustning är begagnad och rekonditionerad om inget annat anges. Produkterna säljs utan
manual. Vid behov av svensk manual på lagerförd produkt kan det laddas ned från
produkttillverkarens hemsida.

Produkterna säljs tillsammans med en licens vilket innebär att det ej medföljer en installationsskiva för operativsystemet.
Aktivering av Windows sker med medföljande produktnyckel.

 

Följande köpvillkor gäller för företag då ni köper utrustning från IT Remarketing/Blåhuset:

Begagnad utrustning säljs i befintligt skick och med 10 dagars returrätt. Vid retur och ej uthämtat gods utgår en 
administrationsavgift på 10 % av den totala ordersumman, minimidebitering 495 kr exkl. moms.

Köparen står för samtliga fraktkostnader. Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisförändringar och eventuella faktafel 
som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida 
inte alltid stämmer överens med produkten.

 

Vid beställning av personer under 18 år krävs målsmans godkännande.

 

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal 

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, 
i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till IT Remarketing/Blåhuset
lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga
fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en
väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram då
förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering
(t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen
oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta IT Remarketing/Blåhuset kundservice på e-post till lg@qit.se 
eller per telofon 031-285460 och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald 
fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Vid ev återköp betalas köpesumman tillbaka inom 30 dagar.

 

Reklamation

Om du har fått en felaktig
vara ska du kontakta oss på lg@qit.se så snart du mottagit beställningen. Felaktig vara ska reklameras så 
snart felet upptäcks. It Remarketing/Blåhuset står för returfrakten i de fall varan är fel eller har felaktigt levererats till kund. 
Vid kontakt med It Remarketing/Blåhuset, uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald
fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen (1990:932).

 

Tvist

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Garanti

Allmänna garantivillkor.

It Remarketing/Blåhuset lämnar 1 års garanti på all begagnad hårdvara om inget annat anges.Det innebär att 
vi reparerar produkten inom garantitiden, om den mot förmodan går sönder. Kan vi inte åtgärda problemet, 
byter vi kostnadsfritt ut produkten mot en likvärdig eller bättre. Vid garantiärenden, kontakta 
IT Remarketing/Blåhuset på 031-285460 och begär returnummer.

 

It Remarketing/Blåhuset garanti gäller:

  • Då felet har anmälts inom angiven garantitid för varje produkt.
  • Då faktura/kvitto bifogas vid retur av produkten.
  • Då produkten vid retur är korrekt emballerad.

 

It Remarketing/Blåhuset garanti gäller ej:

  • Vid mjukvaruproblem som avhjälps t.ex. genom ominstallation av operativsystem eller drivrutiner.• 
  • Borttagning av skadlig programvara eller virus.
  • Vid vårdslös hantering av våra produkter som medfört skada.• Installation/konfiguration 
  • av tredjepartskomponenter såsom routers, brandväggar och liknande produkter.


Om felet på produkten
kan avhjälpas genom någon form av ominstallation av mjukvara, eller att garantiprodukten är felfri, 
debiterar It Remarketing/Blåhuset 395 SEK exkl. moms för kontroll och felsökning, frakt tillkommer. 
Ni ansvarar själva för att eventuell information på hårddisken är säkerhetskopierad.

IT remarketing/Blåhuset ansvarar ej för utebliven vinst, ökade utgifter eller andra kostnader som uppkommer pga
garantiärendet.

Om felet på garantiprodukten uppkommit och anmäls inom 7(sju) dagar efter leverans betalas frakten av
It Remarketing/Blåhuset. Om felet på garantiprodukten uppkommit senare än 7 (sju) dagar efter produkten är 
mottagen, betalas frakten till It Remarketing/Blåhuset av ägande kund till produkten. Frakten tillbaka till
kund betalas av It Remarketing/Blåhuset.

 

Postens företagspaket

används med fördel vid retur. Användande av postpaket, ekonomipaket eller motsvarande kan medföra 
kraftigt förlängd hanteringstid.

 

Betalningssätt

Som kund till It Remarketing/Blåhuset kan man betala på tre olika sätt:

  • Säker betalning med kort


(Snabbaste betalningssättet som ger snabb leverans) Kunden uppger sitt kontokortsnummer, kortets giltighetstid 
samt CVV-kod via e-handelsplatsen. Köpesumman debiteras på kortet innan beställningen skickas och 
leverans sker normalt inom en vecka.

Din onlinebetalning är säkrad genom att It Remarketing/Blåhuset använder betalningstjänster från DIBS. 
DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och 
MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. It Remarketing/Blåhuset 
har aldrig tillgång till kortinformationen och kan inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

Samma dag som vi skickar din order till dig överförs
pengarna via DIBS till It Remarketing/Blåhuset. Vi accepterar VISA och MasterCard

- Förskott mot PG/BG

Ordersumman inklusive moms sätts in på It Remarketing/Blåhuset bank- eller postgiro. Ange kund och 
ordernummer.

Leverans sker normalt inom en vecka efter att vi registrerat betalningen. Vid hävning eller ångrat
köp av förskottsbetald produkt betalas ordersumman tillbaka inom 30 dagar.

- Faktura juridisk person

It remarketing/Blåhuset fakturerar skolor, myndigheter samt svenska företag med löpande verksamhet av 
betydande storlek och godkänd kreditvärdighet.

Normalt fakturerar vi mot betalning inom 30 dagar.

- Faktura privatperson

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är
tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan 
kännedomskopia sker. Vid val av faktura tillkommer en extra avgift om 49 kr inkl moms.

 

IT-Hyra

It Remarketing/Blåhuset samarbetar med IT Finans i Väst, för att erbjuda dig som kund en öppen och förmånlig 
finansiering.

Vad är IT-Hyra?

Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören och sedan hyr ut utrustningen till 
hyrestagaren.

• Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttja modern utrustning idag.
• Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida 
investeringar.
• Hyresavtalet kan när som helst uppgraderas med ny utrustning med bibehållen hyra.
• Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt   kreditutrymme
.• Hyran är skattemässigt avdragsgill, d.v.s
den dras som en kostnad.
• Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
• Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då restagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden.

Efter hyrestiden kan ni välja mellan att:

• Förlänga hyresperioden.• Köpa loss utrustningen från It Remarketing/Blåhuset.• Lämna tillbaka utrustningen, 
It Remarketing/Blåhuset garanterar att utrustningen återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Vid frågor kontakta din säljare hos oss!

Eller maila: lg@qit.se

 

Transport och leverans

Varor levereras normalt inom 5 arbetsdagar efter det att ordern har bekräftas. Vid eventuella
leveransfördröjningar meddelas detta köparen som då har rätt att häva köpet. Varor levereras med Posten. 
Om emballaget är skadat eller det saknas kollin skall detta meddelas transportören direkt. Ansvaret för varan övergår 
till köparen när varan mottagits och kvitterats. Om Du upptäcker att varan har blivit skadad i leveransen när 
Du packar upp den ska detta snarast möjligt meddelas It Remarketing/Blåhuset. Leveransskadad vara får inte 
flyttas från leveransadressen då vår leveransförsäkring i detta fall slutar att gälla.

 

Hämtning av varor

Ni kan även hämta Era varor i vår butik i Sisjön, Göteborg.